Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza

 

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. dr Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie,  poszukuje

magistra farmacji

Opis stanowiska:

Osoba ta będzie odpowiedzialna za:

 

·         przyjmowanie i realizowanie recept i zapotrzebowań na leki, opatrunki i artykuły sanitarne,

·         prowadzenie dokumentacji dotyczącej przychodu i rozchodu tlenu, środków dezynfekcyjnych i sprzętu medycznego,

·         sprawdzanie prawidłowości dostaw towarów,

·         obsługa systemu informatycznego – wprowadzanie recept, zapotrzebowań i faktur,

·         okresową kontrolę stanów magazynowych,

·         współpraca przy przygotowywaniu przetargów,

·         nadzór nad gospodarką środkami odurzającymi i bardzo silnie działającymi ( szafka A ),

·         przygotowanie zamówień na leki i sprzęt medyczny.

Wymagania:

·         wykształcenie kierunkowe wyższe – magister farmacji,

·         minimum  5 letni staż pracy,

·         biegła obsługa komputera,

·         dokładność, samodzielność, uczciwość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

·         pracę w dużej rozwijającej się placówce ochrony zdrowia;

·         możliwość rozwoju zawodowego.

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 30.11.2014 roku na adres:

Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2002.101.926 z późn. zm.)”

 

 
 
 

 

Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny !

 

Bezpieczny szpital - Bezpieczny Pacjent”

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza (MSCZ)  przystąpiło do projektu „Bezpieczny szpital - Bezpieczny Pacjent” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest nadzorowany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) w Krakowie, które jest beneficjentem systemowym realizującym projekt "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.3. Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałanie 2.3.3 Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia.

W dniu 14 października 2014 r. w Mazowieckim  Specjalistycznym  Centrum  Zdrowia  im. prof. Jana Mazurkiewicza, odbędzie się wizyta studyjna przedstawiciela Centrum Monitorowania Jakości.

 

 

 Dla rozwoju Mazowsza

Projekt:

             „Przystosowanie byłego budynku gospodarczo – technicznego na cele medyczne (etap I) – utworzenie Centrum Radiologii oraz Oddziału VIIA Ogólnopsychiatrycznego wraz z zakupem aparatury medycznej w Szpitalu Tworkowskim w Pruszkowie”.

             Wydatek współfinansowany przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego 2007 – 2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego”.

Projekt:

             „Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izba Przyjęć Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie”.

             Wydatek współfinansowany przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego 2007 – 2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego”.

 

 

 

 

 

 

 
 

Strona głowna
Praca Praca
Administracja
Izba Przyjęć
Opieka Stacjonarna
Opieka Długoterminowa
Opieka Pozaszpitalna
WOTUW
Amici di Tworki
Samochody
Klinika Psychiatrii
Informacje
Szkolenia, Staże i Specjalizacje
Wydarzenia
Biuletyn Ogłoszeń
Przetargi
Praca
Inne
BIP BIP
Pacjent
Rzecznik Praw Pacjenta
Karta Praw Pacjenta
Terapia zajęciowa
Pałacyk nad Utratą
Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu - przewodnik
Usługi
Tomografia Komputerowa
Laboratorium
Pracownia EEG
Pracownia RTG
Pracownia EKG
Pracownia USG
Gabinet Fizykoterapii
Cennik usług medycznych
Cennik konsultacji lekarskich
Inne
Zarządzanie stroną
Logowanie
Gościmy
Odwiedza nas 3 gości