Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza

  

 

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza

w Pruszkowie

ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisko 

Specjalisty ds. rachuby płac

(w pełnym wymiarze etatu) 

 

Szczegółowe informacje odnośnie wymagań znajdują się w poniżej załączonym pliku ogłoszenia

>Aplikuj<

Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w terminie do 10 czerwca 2016 roku na adres e-mailowy:

Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć   

Dyrekcja

Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

 

ogłasza konkurs na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych: Oddział Ogólnopsychiatryczny

(II AB); (VI); (VII A); (XIV); Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu (I AB); Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu (I D); Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (VIII); Terapii Uzależnienia od Alkoholu (X).

< więcej informacji w zakładce „Praca”>

PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO

W naszym Szpitalu został zainstalowany 3Teslowy aparat rezonansu magnetycznego. Jest to jeden z najnowocześniejszych aparatów w Polsce, z oprogramowaniem, umożliwiającym wykonanie pełnego zakresu badań rezonansowych. Otrzymywane podczas badania obrazy są najwyższej możliwej jakości.

Pracownia wykonuje badania komercyjnie zgodnie z cennikiem.

Pracownia mieści się w Centrum Radiologii

na terenie Szpitala

czynna w godz:

7.30 - 15.00 - od poniedziałku do piątku

Terminy badań prosimy uzgadniać telefonicznie:

Pracownia - 22 739 12 39 Centrala - 22 758 60 05;  22 739 14 00 wew. 239

Dane szczegółowe >>

 

          Zakończyła się jedna z największych inwestycji w placówkach ochrony zdrowia na Mazowszu. Zrealizowano dwa projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków Województwa Mazowieckiego. To kolejny etap szerokiego programu inwestycyjnego realizowanego w Tworkach, który w ostatnim 10-leciu, zamyka się w budżecie 70 milionów zł. Uroczystemu otwarciu towarzyszyła ogólnopolska konferencja naukowa „Psychiatria w życiu społecznym” oraz prezentacja albumu o historii szpitala.

 

      

 

 

 


 

Bezpieczny szpital - Bezpieczny Pacjent”


  Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza (MSCZ)  przystąpiło do projektu „Bezpieczny szpital - Bezpieczny Pacjent” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Projekt jest nadzorowany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) w Krakowie, które jest beneficjentem systemowym realizującym projekt "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.3. Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałanie 2.3.3 Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia.


   

 
 

Strona główna
Administracja
Izba Przyjęć
Oddziały MSCZ
Oddziały ogólnopsychiatryczne
O. Leczenia Zaburzeń Nerwicowych
O. Dzienny Psychiatryczny
O. Neurologiczny/Udarowy
O. Psychogeriatryczny
ZOL Psychiatryczny
Opieka Pozaszpitalna
WOTUW
Samochody
Biuletyn Ogłoszeń
Przetargi
Praca
Praktyki i staże
BIP BIP
Pacjent
Rzecznik Praw Pacjenta
Karta Praw Pacjenta
Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu - przewodnik
Usługi
Punkt pobrań
Pracownia TK
Pracownia MRI
Pracownia EEG
Pracownia RTG
Pracownia EKG
Pracownia USG
Gabinet Fizykoterapii
Cennik usług medycznych
Cennik konsultacji lekarskich
Biofeedback
Udostępnienie dok. medycznej
Cennik przechowywania zwłok
Zarządzanie stroną
Logowanie
Gościmy