Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza

    

Ksiądz Roman Indrzejczyk

kapelan naszego Szpitala

14.11.1931 - 10.04.2010

w piątą rocznicę śmierci

                      
Dla rozwoju Mazowsza

Projekt:

1. „Przystosowanie byłego budynku gospodarczo-technicznego na cele medyczne (etap I) – utworzenie Centrum Radiologii oraz Oddziału VIIA Ogólnopsychiatrycznego wraz z zakupem aparatury medycznej w Szpitalu Tworkowskim w Pruszkowie”

W ramach zrealizowanego projektu uruchomiono w dniu 01.08.2014 r nowe powierzchnie medyczno – diagnostyczne, w tym pracownię rezonansu magnetycznego wyposażoną w 3T aparat MRI. Centrum Radiologii oraz Oddział VIIA Ogólnopsychiatryczny, które spełniają nowoczesne standardy umożliwiające świadczenie mieszkańcom Mazowsza wysokiej jakości usług medycznych w zakresie psychiatrii i diagnostyki obrazowej.

2. „Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izbą Przyjęć Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie”.

W ramach realizowanej inwestycji poprawie ulegną możliwości diagnostyczne i terapeutyczne w zakresie psychiatrii.

Aktualnie rozpoczęto procedurę uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.


 


 

 

 

 


Bezpieczny szpital - Bezpieczny Pacjent”


Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza (MSCZ)  przystąpiło do projektu „Bezpieczny szpital - Bezpieczny Pacjent” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest nadzorowany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) w Krakowie, które jest beneficjentem systemowym realizującym projekt "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.3. Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałanie 2.3.3 Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia.


   

 

 

 
 

Strona głowna
Administracja
Izba Przyjęć
Opieka Stacjonarna
ZOL Psychiatryczny
Opieka Pozaszpitalna
WOTUW
Samochody
Klinika Psychiatrii
Informacje
Szkolenia, Staże i Specjalizacje
Wydarzenia
Biuletyn Ogłoszeń
Przetargi
Praca
Inne
BIP BIP
Pacjent
Rzecznik Praw Pacjenta
Karta Praw Pacjenta
Terapia zajęciowa
Pałacyk nad Utratą
Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu - przewodnik
Usługi
Laboratorium
Pracownia EEG
Pracownia RTG
Pracownia EKG
Pracownia USG
Gabinet Fizykoterapii
Cennik usług medycznych
Cennik konsultacji lekarskich
Inne
Zarządzanie stroną
Logowanie
Gościmy
Odwiedza nas 2 gości