Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza

 

Dekoracja Grobu Pańskiego w kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w Tworkach (2014r.).

 

 

  

 Dla rozwoju Mazowsza

Projekt:

             „Przystosowanie byłego budynku gospodarczo – technicznego na cele medyczne (etap I) – utworzenie Centrum Radiologii oraz Oddziału VIIA Ogólnopsychiatrycznego wraz z zakupem aparatury medycznej w Szpitalu Tworkowskim w Pruszkowie”.

             Wydatek współfinansowany przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego 2007 – 2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego”.

Projekt:

             „Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izba Przyjęć Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie”.

             Wydatek współfinansowany przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego 2007 – 2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego”.

 

 

 

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie ul. Partyzantów 2/4 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na dzierżawę niżej wymienionego gruntu:

 

Grunt przeznaczony na prowadzenie działalności o charakterze rolniczym lub rekreacyjnym
o pow. 15,2569 ha.

Cena wywoławcza: 3 000 zł (miesięcznie).

Wadium w wysokości: 300 zł na konto GETIN NOBLE BANK S.A. 17 1560 0013 2054 4668 3000 0012

Formularze ofertowe oraz formularze oświadczeń należy pobrać w Dziale Administracyjno – Gospodarczym MSCZ w pokoju nr 14.

Oferty w zamkniętych i oznaczonych kopertach należy składać w siedzibie MSCZ im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie w pokoju nr 14 do dnia 29.04.2014r. do godz. 1000.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.04.2014r. o godz. 1100 w siedzibie MSCZ ul. Partyzantów 2/4, w sali konferencyjnej na I p (Budynek Administracji).Oferenci mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

W przypadku, gdy dwie oferty zawierają tę samą cenę istnieje możliwość ustnego podwyższenia swojej oferty.

Komisja przetargowa zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 

 

 

 
 

Strona głowna
Praca Praca
Administracja
Izba Przyjęć
Opieka Stacjonarna
Opieka Długoterminowa
Opieka Pozaszpitalna
WOTUW
Amici di Tworki
Samochody
Klinika Psychiatrii
Informacje
Szkolenia, Staże i Specjalizacje
Wydarzenia
Biuletyn Ogłoszeń
Przetargi
Praca
Inne
BIP BIP
Pacjent
Rzecznik Praw Pacjenta
Karta Praw Pacjenta
Terapia zajęciowa
Pałacyk nad Utratą
Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu - przewodnik
Usługi
Tomografia Komputerowa
Laboratorium
Pracownia EEG
Pracownia RTG
Pracownia EKG
Pracownia USG
Gabinet Fizykoterapii
Cennik usług medycznych
Cennik konsultacji lekarskich
Inne
Zarządzanie stroną
Logowanie
Gościmy
Odwiedza nas 2 gości