Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Drukuj E-mail

 

 

                            

O nas

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych jest oddziałem szpitalnym w strukturach Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych specjalizuje się w leczeniu osób dorosłych z rozpoznaniami zaburzeń osobowości oraz nerwicowych (fobii, lęku panicznego, lęku uogólnionego, zaburzeń lękowo-depresyjnych, nerwicy natręctw, zaburzeń adaptacyjnych, somatyzacyjnych), zaburzeń odżywiania.

Podstawową formą leczenia w oddziale jest psychoterapia osadzona w warunkach społeczności terapeutycznej. 

Kryteria kwalifikujące do przyjęcia do Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych (wg Klasyfikacji (ICD-10):

 •  - Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną (F40-F48

 •  - Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi
      (F50- F59)

 •  - Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69)

 •  - Zaburzenia afektywne z dużym udziałem czynników psychogennych

Kryteria dyskwalifikujące do przyjęcia:

 •  - Zaburzenia nastroju endogenne: ciężkie epizody depresyjne, epizody maniakalne

 •  - Zaburzenia psychotyczne

 •  - Ciężkie zaburzenia osobowości (np. dyssocjalna)

 •  - Zaburzenia na podłożu organicznym

 •  - Czynne uzależnienia od substancji psychoaktywnych

 •  - Ciężka, nieustabilizowana choroba somatyczna

 •  - Postępowanie sądowe, karne w toku

 •  - Brak motywacji lub możliwości podjęcia intensywnej psychoterapii obejmującej
   - 12- lub 24- tygodniową hospitalizację

 •  - Motywacja sanatoryjno-rentowa

Społeczność terapeutyczna

Społeczność terapeutyczna jest swego rodzaju "małym społeczeństwem", które współtworzą wszystkie osoby przebywające w Oddziale.

Spotkania społeczności stanowią forum wymiany informacji zwrotnych pomiędzy pacjentami i personelem.

Dają możliwość omawiania i rozwiązywania przez pacjentów wzajemnych problemów pojawiających się w codziennym życiu oddziału.

Spotkania wzmacniają poczucie wspólnoty i więzi całej społeczności terapeutycznej, członkowie społeczności zyskują poczucie współuczestniczenia w życiu oddziału.

Społeczność pozwala na konfrontowanie jej członków z realnością, czyli z konsekwencjami własnych zachowań.

Kluczowe jest, aby osoby przebywające w Oddziale nie czuły się pozbawione odpowiedzialności za swoje zachowanie, jako jednostki i jako grupa.

Tym co buduje bezpieczeństwo, jest branie odpowiedzialności przez społeczność za różne zachowania i procesy, które mogą się pojawiać. Realizuje się to przez omawianie na społeczności niepokojących grupę zachowań czy zdarzeń.

Personel uczestniczy w zebraniach społeczności pomaga w tym procesie, ale nie odgrywa roli zarządzającej zmianą.

Funkcjonowanie społeczności terapeutycznej nie ogranicza się tylko do spotkań społeczności-jest to ciągła praca zespołowa pacjentów i personelu.

Psychoterapia indywidualna

Analityczna terapia indywidualna w ramach naszego Ośrodka skierowana jest do pacjentów z zaburzeniami osobowości.

Proponowana przez nas metoda rozumiana jest jako proces leczenia polegający na tworzeniu relacji pomiędzy pacjentem a terapeutą i stopniowemu pogłębianiu rozumienia  świata wewnętrznego pacjenta.

Relacja terapeutyczna umożliwia badanie w bezpieczny sposób trudnych i bolesnych obszarów życia wewnętrznego.

Wspólny wysiłek pacjenta i terapeuty w procesie terapii ma służyć łączeniu i rozumieniu tego co intrapsychiczne z tym, co urzeczywistnia się w świecie realnym – czyli zrozumieniu jak wcześniejsze doświadczenia oraz nieuświadomione obszary psychiki wpływają na obecne funkcjonowanie.

Pacjent przy pomocy terapeuty przygląda się w jaki sposób przeżywa samego siebie, swojej zdolności do nawiązywania i podtrzymywania relacji, podejmowania ról społecznych.

Terapia umożliwia doświadczenie sytuacji  nazywania, przemyślenia i zrozumienia tego, co do tej pory objawiało się jako dysfunkcjonalne, a przeżywane było jako raniące i niezrozumiałe.

Pacjent odzyskując większą kontrolę nad swoim życiem może, w bardziej świadomy i swobodny sposób, dokonywać lepszych wyborów dotyczących różnych aspektów swojego życia i tym samym uzyskać możliwość zmiany w sferze emocji, myśli i zachowań.

Psychoterapia grupowa

Leczenie w Oddziale odbywa się w ramach krótkoterminowych grup terapeutycznych; pracujemy głównie w oparciu o teorie psychodynamiczne, psychoanalityczne, włączając w nie również elementy innych podejść m. in. interpersonalnego, egzystencjalnego. Pobyt w grupie trwa 3 lub 6 miesięcy i jest określany w trakcie procesu kwalifikacji. Jednym z najważniejszych założeń psychoterapii grupowej jest to, że problemy psychologiczne mają swoje podłoże w relacjach interpersonalnych; są efektem wewnątrzpsychicznych – nieświadomych konfliktów.

Grupa stanowi swoistą przestrzeń, w której odtwarzane są uczucia znane uczestnikom z sytuacji życiowych; w interakcjach zachodzących „tu i teraz” między członkami grupy przejawia się szereg trudności indywidualnych, których zmiana jest celem pracy psychoterapeutycznej.

Pacjenci mogą w bezpiecznych warunkach doświadczać korekcyjnego doświadczenia emocjonalnego – emocje są na bieżąco przeżywane, nazywane i poddawane refleksji, przez co zwiększa się samoświadomość, a także umiejętności społeczne członków grupy.

 
 

Strona główna
Tłumacz j. migowego Tłumacz j. migowego
Izba Przyjęć
Centrum Zdrowia Psychicznego
Oddziały MSCZ
Oddziały ogólnopsychiatryczne
O. Dzienny Psychiatryczny z Pododdziałem Dziennym Zaburzeń Nerwicowych
O. Psychogeriatryczny
ZOL Psychiatryczny
WOTUW
RPO WM 2007 -2013
Inwestycje
Biuletyn Ogłoszeń
Przetargi
Praca
Praktyki i staże
BIP BIP
Pacjent
Rzecznik Praw Pacjenta
Prawa Pacjenta
Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu - przewodnik
Oświadczenie Opiekuna
Informacja o przetwarzaniu danych
Wideoinfolinia i wideoczat dla osób głuchych - możliwość uzyskania bieżących informacji w związku z
Usługi i cenniki
Punkt pobrań
Pracownia MRI
Pracownia EEG
Pracownia RTG
Pracownia EKG
Pracownia USG
Gabinet Fizykoterapii
Usługi medyczne
Konsultacje lekarskie
Biofeedback
Udostępnienie dok. medycznej
Przechowywanie zwłok
Zarządzanie stroną
Logowanie